„Peníze se vkládají do zapečetěných kasiček. Otevřou se až 19. ledna," řekl Kamil Jan Svoboda, který se tradičně ujímá role „černého" vzadu. Trojic chodí po Liberci hned několik. „Přihlásili se dobrovolníci ze zdejší fary, letos pomáhají také skauti, nejméně čtyři trojice chodí i ve Vratislavicích," popsal Svoboda. Kromě zapečetěné kasičky s červeným emblémem Charity se tři králové musí prokázat také certifikátem, který musí souhlasit s občanským průkazem. „Lidé jsou na nás už zvyklí, nestalo se ještě, že by nám nedůvěřovali nebo před námi zavírali dveře. Naopak, je řada těch, kteří nás už vyhlížejí a těší se na nás," doplnil Zdeněk Úlehla v roli Melichara. Za příspěvek v libovolné výši obdarují tři králové zpívanou koledou i nápisem K+M+B na dveře.

„Jména králů jsou smyšlená, původně se psal nápis s C a znamenal Christus mansionem benedicat, což volně znamená Bůh žehnej tomuto domu," doplnil Svoboda. Tři křížky symbolizují Nejsvětější Trojici, tj. Otce, Syna a Ducha Svatého. Nejsou to tedy znaménka „plus" mezi iniciálami. Loni se ve sbírce vybralo přes 200 tisíc korun, přesně 205 983 korun. Peníze rozdělila charita všem potřebným, například peníze vybrané v Hrádku šly na konkrétní nemocné dítě. Na snímku zleva Jan Kamil Svoboda, Zdeněk Úlehla a Štěpán Cvejn.