Vězni volili za přítomnosti členů okrskové volební komise ve dvou kulturních místnostech, které byly pro tyto účely upraveny. Do těchto volebních místností příslušníci vězeňské stráže a dozorčí služby postupně naváděli obviněné a odsouzené, kteří projevili o účast zájem a byli předem zapsáni do zvláštního seznamu voličů. „Někteří z nich však nebyli z rozhodnutí členů okrskové volební komise k volbám připuštěni, a to především z důvodu neplatných dokladů totožnosti. Několik z nahlášených voličů se voleb nakonec odmítlo zúčastnit,“ informovala mluvčí věznice Radka Šmucrová.