Připraveny jsou pro ně 3 miliony korun, maximální výše dotace činí 100 000 korun pro jednoho žadatele. „Program jsme připravili pro provozovatele maloobchodních prodejen v obcích do 1 tisíce obyvatel, případně obce, které mají maximálně 3 tisice občanů, ale jejichž místní části nepřekračují počet 1 tisíce,“ uvedl člen rady kraje Jiří Ulvr.

Další podmínkou programu je, že obchod musí být otevřen minimálně 5 dnů v týdnu, a to během celého roku, a musí zajišťovat prodej potravin. V obcích do 350 obyvatel musí být otevřen alespoň 3 dny v týdnu.