Zatímco studenti druhého ročníku se museli popasovat s tématem Šelmy nebezpečné a půvabné, téma jejich kolegů z vyššího ročníku bylo Síla barev ve struktuře. Práce studentů druhého ročníku prezentují ručně tkané tapiserie, návrhy vzorů na textilní potisky technikou sublimace, a to i v realizacích na oděvech. Třeťáci prezentují své oděvní kompozice v zadané technice pletení.

Po dobu vernisáže mohli návštěvníci zhlédnout v kreslírně a ateliérech univerzitní budovy B práce studentů 2. a 3. ročníku Návrhářství skla a šperku. Třetí ročník pracoval na společné téma Krajina těla s odkazem na části těla, která se mohou stát i krajinou. Studenti vytvořili šperky, doplňky či volné objekty ze skla. Druhý ročník pro šperk navrhoval řetěz na téma Pohyb těla. Ve skle byla hlavním tématem Barva s podtitulem Může mít barva svůj tvar?.