Právě tato problematika je mezi rodiči aktuálně nejvíc diskutovaná a souvisí i se stále rostoucím problémem tzv. spádové turistiky. Podaří se ji městu zastavit? Jde to?