Do života se je proto kromě jejich rodin snaží vybavit i jejich škola – Základní škola pro tělesně postižené v Liberci 
v Lužické ulici.
„Problémy se musí řešit jinak než drogami. Ty vám dají zapomenout jen na chvíli, ale časem vám po nich bude hůř a hůř," promlouval k žákům 2. stupně terénní pracovník ze sdružení Most k naději.

Etoped se zase snažil mladé posluchače zasvětit do složitých mezilidských vztahů, a to formou dramatu, příběhu. Děti si před jimi hranými scénkami nastudovaly lidské povahy, které demonstrovaly vlastnosti jednotlivých zvířat (například lev je panovačný). „Konkrétně na této škole se snažím pracovat na tom, aby se tady dětem společně dobře žilo, aby všichni měli své dobré místo. Pečuji o zdravé klima ve třídách," nastínil speciální pedagog Petr Šolc.

Jak se učit?

Odborníci také dětem vysvětlili, jak se správně učit. Využívají k tomu řadu her a nejmodernějších výukových materiálů. „Pomáhají tím dětem z problematických rodin," přiblížil jednu z dalších aktivit v rámci Dne bezpečnosti učitel ZŠ pro tělesně postižené Jindřich Merunka. Děti měly také možnost diskutovat o zajímavém dokumentu. Ten jim přiblížil příběh dítěte bez žaludku. A v rámci projektového dne nechyběla ani výtvarná dílna.