Na vernisáž naváže přednáška autorky výstavy Mgr. Kateřiny Portmann, Ph.D. a PhDr. Tomáše Petrů, Ph.D. spojená s diskuzí ve velkém sále od 17:30. Cílem výstavy je vrátit do „paměti“ města několik z těch, kteří museli Liberec nuceně opustit a jejichž životy zásadním a často nezvratným způsobem holocaust zasáhl.

Míra brutality, která holocaustu dominuje, sebou nese jednoznačnou snahu nacistického režimu dehumanizovat své oběti. Z lidí se stávala čísla, čímž ztráceli svou individualitu, osobitost a důstojnost. Jejich příběhy měly trvale zmizet z „paměti lidské civilizace“.

V případě Liberce byl proces zapomínání velmi rychlý. Do města se po konci druhé světové války vrátil a trvale zůstal pouhý zlomek původní židovské komunity. Naší snahou je, aby se z „nechtěných“ stali „chtění“ a proces dehumanizace obětí holocaustu byl alespoň symbolicky zastaven a dotyčným navrácena jejich identita, neboť jak je psáno v Talmudu ,Člověk je zapomenut pouze tehdy, když je zapomenuto jeho jméno.´,“ uvádí Kateřina Portmann, autorka výstavy.

close Plakát k venkovní panelové výstavě před Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci. info Zdroj: se souhlasem Kateřiny Šidlofové zoom_in Plakát k venkovní panelové výstavě před Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci.

Expozice bude instalovaná na výstavních panelech v prostoru před knihovnou, ke zhlédnutí bude v období od 4. října do 30. listopadu. Slavnostní vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 4. května od 17 hodin před budovou knihovny za účasti hejtmana Libereckého kraje. Poté od 17:30 ve velkém sále proběhne přednáška Kateřiny Portmann a Tomáše Petrů spojená s diskuzí na téma libereckých obětí holocaustu a jejich symbolického návratu do Liberce.

„Vážíme si dlouholeté spolupráce s katedrou historie Technické univerzity v Liberci (TUL). Společně jsme realizovali celou řadu zajímavých projektů a aktivit, které velmi úzce navazují na symboliku pietního místa, na kterém stojí liberecká knihovna, místa, kde stávala synagoga a stala se též obětí nacistického útlaku,“ dodává ředitelka knihovny PhDr. Dana Petrýdesová.

Výstava vznikla na základě výsledků několikaletého mezinárodního výzkumu liberecké katedry historie TUL a jejích studentů. Zpracované příběhy libereckých obětí holocaustu se posléze stanou součástí knihovní Databáze regionálních osobností Libereckého kraje.

„Během Křišťálové noci nacisté vypálili židovské obchody, domy a synagogy, mezi nimi také ty v Liberci, Jablonci nad Nisou a České Lípě. To bylo ale jen předzvěstí mnohem strašlivějších hrůz, které spáchali v dalších letech. Následovalo pronásledování židovského obyvatelstva, které vyvrcholilo holocaustem. Genocidou, během které bylo vyvražděno na 6 milionů Židů, ale také Romů, homosexuálů, tělesně či mentálně postižených a dalších zástupců etnických, náboženských a politických skupin,“ uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

„Tisíce střepů z oken a výloh během jedné listopadové noci tak předznamenaly hrůzy, které lidstvo zanedlouho čekaly a jaké do té doby ještě nezažilo. O to důležitější je připomínat si události Křišťálové noci i dnes, více než osmdesát let poté. Nejen proto, abychom uctili památku všech obětí, ale také proto, aby se nic podobného už nikdy neopakovalo,“ dodal hejtman na závěr.