Navštívil také Oblastní galerii, kde jej zajímala hlavně architektonická stránka budovy a její rekonstrukce. Součástí návštěvy byla také účast velvyslance na zasedání Vědecké rady Fakulty strojní na Technické univerzitě. Po předání čestných plaket následovala prohlídka laboratoří, kde Jeho Excelenci Kinga nejvíce zaujala výroba příze opatřené nanovlákny.