Pašijový se mu říká proto, že jej v křesťanské liturgii provázejí obřady, připomínající Kristovo ukřižování, a při bohoslužbách se čtou texty o jeho umučení, tak zvané pašije. Zejména v 19. století provázely Květnou neděli také Pašijové hry.

V minulosti byly vyhlášené například v Držkově či Zásadě na Jablonecku. Koncem 19. století ale byly vrchností zakázány, protože z církevní podoby začaly získávat spíše na světské s humornými prvky, což se s tak hlubokým tématem neslučovalo. Dnes se k Pašijovým hrám vracejí například v České Lípě, ale už nejsou přímo vázány ke Květné neděli.

S ní se naopak pojí například svěcení kočiček. Větvičky jívy nahrazují palmové listy, jimiž lidé vítali Krista při jeho příjezdu do Jeruzaléma. Někde se chodí i průvodem z jednoho kostela do druhého. Tento zvyk obnovili například v sousedním Jablonci nad Nisou, kde se tuto neděli vydal průvod věřících z kostela sv. Anny s posvěcenými kočičkami k bohoslužbě do kostela Nejsvětějšího Srdce Páně. O tomto zvyku se do budoucna uvažuje také v Liberci.