Ve velehorách monitorují prostřednictvím klimatických a hydrologických stanic ústup ledovců a s tím spojený úbytek vody. Potřebné údaje zaznamenává klimatická stanice na úpatí vyhaslé sopky Nevado Mismi, která leží v nadmořské výšce 5 280 metrů nad mořem. Je to dnes nejvýše položená stanice na obou amerických kontinentech. Měřený ústup ledovců, který se změnami klimatu ve vysokohorských oblastech těsně souvisí, má negativní dopady. Místním obyvatelům především chybí vodní zdroje, což zároveň omezuje rozvoj tamních regionů.

„Úbytek vodních zdrojů se projevuje jednak v jižní části Peru, kde se nachází pramenná oblast Amazonky, a jednak v regionu Cusco, kde má zásadní vliv na kvantitu a kvalitu vodních zdrojů. Laguna Piuray dodává zhruba třetinu pitné vody pro rozsáhlou aglomeraci Cusca,“ popsal situaci Jan Kocum. Český tým by rád v průběhu příštích dvou let nainstaloval další přístroje v Cordillera Vilcanota nedaleko masivu Nevado Ausangate. Jedná se o jednu z nejzaledněnějších oblastí Peru, kde v důsledku tání ledovců hrozí průtrže glaciálních jezer.