„Těmto studentům je nyní umožněno zaplatit poplatek za studium v časové lhůtě šesti měsíců,“ řekl Deníku kvestor univerzity Vladimír Stach. Dříve museli studenti platit vždy každý měsíc.

Podle tiskové mluvčí Jaroslavy Kočárkové však na druhou stranu požaduje vedení univerzity po jednotlivých fakultách mnohem přísnější postup proti neplatičům.

„Prvním krokem je upomínka, potom děkanské disciplinární řízení. Pokud ani poté nedojde k dohodě se studentem, mělo by následovat vyloučení ze studia,“ dodala Jaroslava Kočárková.

Poplatky za studium musí platit ti vysokoškoláci, kteří překročí standardní dobu studia o více než jeden rok. Na ně totiž univerzita nedostává žádný státní příspěvek.

Ze zákona stát přispívá pouze na studenty, kteří studují o jeden rok déle, než by měli. Tříleté bakalářské studium je tedy možné studovat bez poplatků čtyři roky. V pátém roce studia musí student platit 2 700 korun měsíčně, v šestém roce již 4 tisíce korun měsíčně. V dalších letech se měsíční poplatek za studium vyšplhá až na osm tisíc.

Rektor univerzity je jediný, kdo může u poplatků udělovat různé výjimky a rozhodovat o jejich snížení.

„Hlavním důvodem snižování výše poplatků bývá špatný sociální stav studenta,“ dodal rektor Technické univerzity Vojtěch Konopa.