Letos se přeměny dočká prostranství před budovou úřadu. V plánu je oprava fasády na budově vratislavické radnice a po dokončení stavby nové knihovny bude centrum obce tvořit linie reprezentativních budov. Se společností Preciosa pracují na výrobě unikátních hodin, které vznikají speciálně pro Vratislavice a budou ozdobou samotného středu obce.