Proto musely navýšit kapacitu zdejší základní školy o pět tříd. Kromě toho přibyla také odborná učebna jazyků, kabinet a sociální zařízení. Práce na „zvětšování“ školy probíhaly od února letošního roku v části budovy, kde je umístěna školní jídelna.