První dva jsou v obou směrech u přechodu pro chodce, který vede k hlavnímu vstupu vratislavického hřbitova. Další nový zpomalovací práh je v Křížové ulici.