Vedení města totiž zavádí takzvanou veřejnou službu, která má finančně pomoci lidem pobírajícím příspěvek na živobytí déle než půl roku. Právě tyto osoby totiž dlouhodobě setrvávají ve stavu hmotné nouze.

„V první vlně zaměstnáme dvaatřicet osob z celkových 87, kterých se tato dlouhodobá hmotná nouze týká. Veřejnou službou se rozumí pomoc obci v záležitostech, které jsou v jejím zájmu,“ zdůraznila Alena Švejdová z frýdlantského městského úřadu.

Podle zákona o pomoci v hmotné nouzi musí nezaměstnaní odpracovat minimálně dvacet hodin měsíčně. Díky tomu neklesnou na existenční minimum. „Pracovat budou v týdenních turnusech, každý den čtyři hodiny. Za týden si tak svou povinnost splní a na jejich místo nastoupí další. Příští měsíc se kolo roztočí znovu. Kdo se osvědčí, bude mít práci zajištěnou a může být klidný, protože se mu nebudou snižovat dávky. Kdo nedodrží pravidla, sám se o tuto možnost připraví,“ vysvětlila Alena Švejdová.

Zájemci o veřejnou službu se sešli minulé úterý u starosty města Dana Ramzera. Ten jim vše potřebné vysvětlil a následovalo proškolení v bezpečnosti práce.

Starosta apeloval na zájemce v tom směru, že je pouze na nich, zda nabídky od města využijí. „Je to čistě vaše věc. My se zavazujeme, že pro vás práci připravíme, vše organizačně zajistíme – od vedení administrativy, proplacení vstupní prohlídky u lékaře, přes zadání práce, zajištění pomůcek a nářadí až po kontrolu odvedené práce. Na vás je, jestli tuto nabídku využijete. Veřejná práce je pro vás věc dobrovolná, nikdo vás do ní honit nebude. Pokud nedodržíte pravidla, končíte a vaše místo dostane někdo další,“ vysvětloval starosta.

Pravidla, která budou muset pracovníci veřejné služby vykonávat, jsou jednoduchá. Přesný nástup do zaměstnání nebo řádná a včasná omluva, plnění pokynů vedoucího, opatrování nářadí, dobře odvedená práce a slušné chování.

Šest lidí začne své úkoly plnit již dnes. „Velmi brzo se nám podařilo dohodnout se s místními praktickými lékaři na způsobu financování povinných vstupních prohlídek, takže nezaměstnaní mohou začít pracovat již od pondělí. Věříme, že se systém brzy zaběhne ke spokojenosti všech,“ podotkla vedoucí oddělení dávek a sociální péče Lucie Andršová.

Ve Frýdlantském výběžku veřejnou službu zatím poskytuje deset obcí, kromě Frýdlantu také Raspenava, Hejnice, Nové Město pod Smrkem, Bílý Potok, Černousy, Dolní Řasnice, Habartice, Heřmanice a Višňová. Právě frýdlantský výběžek patří v rámci Libereckého kraje k oblastem s dlouhodobě nejvyšší mírou nezaměstnanosti.