"Je zdarma a nikdo se vás nebude ptát, proč jste základní školu nedochodili," vybízí zájemce organizátoři z Místní akční skupiny Frýdlantsko. Kurz k dokončení základního vzdělání bude probíhat v prostorách Střední školy hospodářské a lesnické, začíná 1. října 2021 a končí 30. května 2022.

"Frýdlantský region patří v rámci Libereckého kraje k oblastem, které jsou nejvíce postižené předčasnými odchody ze vzdělávání. V uplynulých čtyřech letech nedokončilo základní vzdělání průměrně 14% všech žáků," uvedl ředitel frýdlantské školy Miroslav Kudrna.