Jde o následek havárie kanalizační sítě, ke kterému došlo v červnu při náhlém přívalovém dešti. Ten způsobil ve městě řadu škod, které nebyly na první pohled vidět.

„Extrémní déšť přinesl tolik vody, na jejíž množství není kanalizace ve městě stavěná. Tlakem se pak vyrazilo několik trubek v kanalizačních šachtách. Voda, která se dostala mimo kanalizační síť, pak postupně vymlela své okolí. Vznikly velké duté díry, do kterých se na řadě míst propadl nebo začal propadat asfaltový povrch komunikací," vysvětluje místostarosta Frýdlantu Jiří Stodůlka.

DÉŠŤ A SUCHO

Podle něj tak není důvodem propadu silnic nezájem města o jejich stav, ale právě počasí, respektive kombinace dlouhodobého sucha s náhlým přívalovým deštěm. To potvrzuje i ředitel Frýdlantské vodárenské společnosti Petr Olyšar.

„16. června pršelo tak, že během 15 minut spadlo na metr čtvereční 26 litrů vody. V řeči čísel je to odtok vody v objemu 433 litrů za sekundu z každého zasaženého hektaru města." Kanalizace tak podle něj neměla vůbec šanci takové množství vody pobrat a voda se tak rozlila po městě. Kvůli vedrem seschlému profilu se navíc dostala i tam, kam se za normálních okolností nedostane a vymlela dutiny, pod kterými se teď začala propadat část povrchu silnic.

DEVĚT ULIC

Propady vozovek jsou aktuálně v ulicích Tyršova, Smetanova, Kodešova, Krátká, Holečkova, Jiráskova, Raisova, Palackého a v ulici Nová. Zatímco Raisova už se opravuje, u dalších to bude na delší dobu. „Musí se vypracovat návrh řešení a v některých případech i malá projektová dokumentace. Musí se vyřídit uzávěry, dopravněinženýrské opatření a teprve pak mohou opravy začít," říká starosta Dan Ramzer. Zda bude opravy havárie financovat město nebo Frýdlantská vodárenská, se bude řešit případ od případu.