Mezi klienty terénních pracovníků ovšem nepatří pouze lidé závislí, ale i ti, kteří jsou drogovou závislostí ohroženi. Terénní pracovníky lze potkat v ulicích města Frýdlant každou středu a pátek od 13 do 18 hodin. Mezi jejich další činnost patří sběr použitých injekčních stříkaček. Proto v blízkosti Centra 1407 v rámci projektu Fixpoint na ně nainstalovali sběrnou nádobu.