Aktuálně se dokončují inženýrské sítě v úseku ulice Kodešova od křižovatky s ulicí Jiráskova až po křižovatku s ulicí Krátká, tedy od hostince Kotel po železniční přejezd. Souběžně byla zahájena i pokládka konstrukčních vrstev, chodníků a veřejného osvětlení.

Následovat bude demolice a výstavba dvou mostů, kompletní výměna inženýrských sítí a pokládka veřejného osvětlení. Druhá etapa rekonstrukce Kodešovy ulice by měla být hotová do konce tohoto roku. Třetí začne na jaře roku příštího hned, jak to počasí dovolí.