Po dokončení opravy bude Frýdlantská vodárenská společnost ještě provádět odkalení vodovodního řadu. Společnost proto zákazníkům doporučuje odtočení vody z vnitřních rozvodů a přípojky.