Pracovně se ulici říká Dlážděná. Zastupitelé přišli s dalšími návrhy. Protože cesta vede k bývalému Šibeničnímu vršku, mohla by nést název „Ke Stínadlům“, „Šibeniční“ nebo „K šibeničnímu vršku“. Padl také návrh „Sportovní“ nebo „Turistická“, protože je dost do kopce a vede směrem k lesu a k rozhledně. V neposlední řadě se nabízí pojmenovat ulici po někom zajímavém, kdo ve městě v dané lokalitě žil. Nesmí však jít o osobu, která stále žije.

Město nabízí občanům možnost, aby se také přispěli nápady. Své návrhy mohou do 10. října zasílat na mailovou adresu lwinklerova@gmail.com. O názvu ulice rozhodne město v listopadu.