Obyvatelé obou lokalit se tak budou moci konečně napojit na systém jednotné kanalizace města se svedením odpadních vod na čistírnu odpadních vod. Po dokončení celé druhé etapy kanalizace se na veřejnou kanalizační síť nově připojí 168 obyvatel.