Ulice je uzavřená od křižovatky s ulicí Okružní po křižovatku s ulicí Kodešova (u Špitálku) v souvislosti s pracemi na inženýrských sítích v budově č. p. 1407, kde vzniká Centrum sociálních služeb. Ulice bude neprůjezdná do 25. července. „Zatímco ulice Míru je od křižovatky s Okružní po křižovatku s ulicí Kodešova uzavřena pro dopravu úplně, křižovatka ulic Míru a Kodešova u městského muzea Špitálek zůstává průjezdná jedním jízdním pruhem. Pouze ale pro osobní dopravu a nákladní automobily dopravní obsluhy. Pro nákladní automobily je uzavřena i tato křižovatka. Řidiči musí počítat s kyvadlovým provozem,“ upřesnila mluvčí frýdlantské radnice Martina Petrášková. Objízdné trasy jsou pro osobní i nákladní dopravu značeny.