„Prohlídky jsme záměrně naplánovali na pondělí, kdy je většina památek zavřených, včetně frýdlantských muzeí nebo betlému. To aby-chom měli co nabídnout turistům, kteří v tento den do Frýdlantu přijedou a chtějí kus jeho historie poznat,“ sdělila Jana Kotrmanová z Turistického informačního centra Frýdlant (TIC). Jak upozornila mluvčí Frýdlantu Martina Petrášková, okruh vede návštěvníky na náměstí T. G. Masaryka, do prostor radnice a na její věž, do kostela Nalezení sv. Kříže a ukazuje jim i městské hradby.

„Návštěvníky čekají nevšední zážitky. Projde například katovskou brankou nebo si prohlédne mauzoleum Redernů v kostele Nalezení sv. Kříže, které jinak není běžně přístupné,“ doplnila vedoucí TIC Frýdlant Marie Kolářová. Fundovaným průvodcem bude návštěvníkům kostýmovaný doprovod představující frýdlantského hejtmana, Hanse z Gersdorfu. který žil ve Frýdlantu na přelomu 16. a 17. století a byl představitelem města jak za éry Redernů, tak v počátcích vlády Albrechta z Valdštejna.

Kapacita prohlídky je omezena, v jeden čas se na ni může vydat maximálně 20 lidí.