Historka se vztahuje k postavě Bedřicha z Bibrštejna. Podle pověstí se traduje, že Bedřich z Bíbrštejna kdysi s ďáblem prohrál v kostkách svoji duši. Jeho duši si navíc ďábel zčásti i odpracoval. S pomocí kouzelných černých koní Bedřichu Bibrštejnovi rozoral skálu pod frýdlantským hradem. Bedřich nakonec díky své zálibě v hazardní hře údajně skončil v pekle. Na hradě ale nestraší. Podle legendy právě pod skálou, kterou ďábel za pomoci vraníků rozoral, chodí za temných nocí naříkat po svém muži duch zámecké paní.

Mezi nejznámější majitele zámku ale patří Albrecht z Valdštejna. Tomu patřil Frýdlant mezi lety 1622 – 1634. Koupil jej za 150 000 zlatých a postupně vybudoval hospodářskou doménu. Jeho statky zaznamenaly v době 30leté války obrovský rozmach, protože zásobovaly jeho armádu. Frýdlantsku se říkalo Terra felix – Šťastná země. Žádné legendy vztahující se k jeho postavě se ale neobjevují.

Nejrozsáhlejší

Frýdlant patří k nejrozsáhlejším a nejvýznamnějším památkovým celkům v severních Čechách. Spojuje v sobě dva architektonické útvary: středověký hrad a renesanční zámek. Hrad byl vybudován kolem poloviny 13.století.

Původní podoba gotického hradu se do dnešních dnů nedochovala ve své celistvosti.  Hrad se postupně rozšiřoval a během 16.století zaznamenal dvě renesanční úpravy.  Kaple a renesanční zámek byly postaveny na přelomu 16. a 17. století Markem Spazziem di Lancio. V 60.letech 19. století došlo k posledním větším stavebním pracem, a to na přestavbě kastelánského křídla.

Státní hrad a zámek Frýdlant

Původní hrad, rozšířený v 16. století o renesanční zámek, se stal v roce 1622 majetkem slavného vojevůdce Albrechta z Valdštejna. Posledními vlastníky byli Clam-Gallasové, kteří hrad již od roku 1801 zpřístupnili veřejnosti – Frýdlant se tak stal nejstarším hradním muzeem ve střední Evropě. K vidění jsou interiéry hradu (upomínky na Albrechta z Valdštejna a jiné majitele, rytířský sál, zbrojnice, vrchnostenská kancelář) i zámku (reprezentační místnosti, dámské a pánské pokoje, koupelna, kuchyně). Součástí prohlídky je rovněž renesanční zámecká kaple sv. Anny.

Otevírací doba: (začátek poslední prohlídky je shodný s koncem otevírací doby) květen, červen, září: úterý – neděle: 9.00 – 16.00 hodin, červenec – srpen: úterý – neděle, 9.00 – 16.30 hodin. (parkování 50 m od zámku, nejbližší železniční stanice Frýdlant v Čechách 1,2 km)
Tel.: 482 312 130, email: frydlant@liberec.npu.cz
www. zamek-frydlant.cz

Natáčené filmy: Rumplcimprcampr, Peklo s princeznou

V objektu je zakázáno fotit.
Občerstvení  – nápojový a svačinový automat v areálu zámku, restaurace a cukrárna ve městě Frýdlant)

Historii Frýdlantska vám zajímavou formou přiblíží sám vévoda Albrecht z Valdštejna, který se rozhodl navštívit vybrané prohlídky zámku – více na webových stránkách hradu.