Nejpalčivějším problémem je podle místostarosty Frýdlantu, Jiřího Stodůlky, parkování a průjezdnost ulice U Nemocnice, ve které zasahují jak hasiči, tak sanitní vozy, tak sběrné vozy A.S.A. „Nakonec bylo dohodnuto, že vznikne velká odstavná plocha a spolu s ní dojde k menším úpravám, které se budou týkat rozšíření stávající ulice Kaplického," shrnul plánované změny Stodůlka.

Se stavebními přípravami se začne na jaře. „Budeme se těšit, že se to podaří v co nejkratší době a obyvatelé sídliště získají větší prostor pro parkování," dodal Stodůlka.