„Vystavovat a prodávat zde budou své místní výrobci keramiky, medu perníčků a dalšího zboží. Připraveny jsou ukázky tradičního zdobení kraslic voskovou a vyškrabovanou technikou. Malí i větší návštěvníci se mohou zúčastnit rychlokurzu pletení vlastní pomlázky, mohou si ozdobit vajíčko voskovou technikou nebo vyrobit drobnou velikonoční výzdobu,“ vyjmenovala Věra Sobotová z odboru kultury frýdlantského městského úřadu.