„Budeme se snažit, aby se pozemky už od dubna mohly prodávat zájemcům z řad žadatelů o stavbu rodinného domu v Hejnicích, kteří už na tento prodej dlouho čekají,“ komentoval starosta Hejnic Jiří Horák s tím, že zájemců o bydlení v těchto lokalitách bude dozajista dost.

Hejnice čekaly na zasíťování obou městských pozemků několik dlouhých let, přičemž na webových stránkách města se píše o aktuálních pracech jako téměř o zázraku.

Důvodem průtahů ohledně zasíťování těchto lokalit byly podle Skupiny ČEZ především nevyřešené přeložky vedení vysokého napětí.

„Obě lokality rodinných domů protínají stávající vedení vysokého napětí 22 kV. Původním záměrem obce bylo tato vedení přeložit mimo zájmový prostor. Náklady na přeložky byly ale natolik vysoké, že obec od požadavku přeložek vedení vysokého napětí odstoupila a byly upraveny zastavovací plány obou lokalit. Teprve potom bylo možné zahájit práce na projektové dokumentaci na zasíťování pozemků,“ vysvětlila důvody průtahů mluvčí Skupiny ČEZ pro severní Čechy Soňa Hendrychová.

V lokalitě podél cesty na Ferdinandov vyroste 27 rodinných domů, na pozemcích za koupalištěm potom dalších 8. Zasíťování obou lokalit, které spolu nesousedí, vyřeší výstavba transformačních stanic a kabelové rozvody nízkého napětí.

„Na obou stavbách už byly zahájeny přípravné práce. Dokončení realizace lokality 8 rodinných domů plánujeme do konce roku 2008, u druhé lokality je potom termín dokončení prací do 30. dubna příštího roku,“ sdělila Soňa Hendrychová.