Jednou z nich budou komentované prohlídky kostela Nalezení sv. Kříže. Návštěvníky provedou průvodci hlavní lodí kostela a ukáží jim i křtitelnici a nepochybně nejpřitažlivější část interiéru, šlechtickou hrobku rodu Redernů. V sobotu pak kostel od od 18.00 hodin nabízí interaktivní setkání s historickou hudbou. Do třetice zve kostel Nalezení sv. Kříže v neděli vedle prohlídek i na slavnostní Valdštejnskou mši. Začíná v 10.00 hodin.