A po tomto termínu se pak zabývat nápravou. Právě nyní tu totiž probíhá zpracování tzv. Akčního plánu protihlukových opatření. Potvrdila to náměstkyně hejtmana pro oblast rozvoje Ivana Hujerová.

„Hlavním cílem akčního plánu protihlukových opatření je stanovení kritických oblastí, kde dochází k překračování mezních hodnot ukazatelů a návrh takových opatření, která povedou ke snížení zátěže pro co největší počet obyvatel," popsala. K tomu mohou pomoci například protihlukové stěny, výměna oken nebo snížení rychlosti. V samotném Liberci patří mezi nejvíc dotčené oblasti například ulice Dr. Milady Horákové, Mostecká či Rumunská.