Průjezd kolem zastávky bude během výstavby omezen v úseku dlouhém asi 50 metrů podél budoucí zastávky. Silnice je v těchto místech velmi frekventovaná, proto bude v následujícím období nutná opatrnost při průjezdu tímto místem.

Jednostranná autobusová zastávka bude přiléhat ke stávajícímu parkovišti společnosti Lidl. Předpokládaný termín ukončení stavby je 31. 7. 2020. Hodnota díla je 1,6 milionů korun a položka je zahrnutá v městském rozpočtu.