Centrální parkoviště v Turnově má stávající kapacitu 139 míst. „Několik možností zaparkovat vznikne ještě po pravé straně na vjezdu z Palackého ulice,“ upřesňuje detaily Stanislava Syrotiuková z odboru správy majetku turnovské radnice. Parkovací kapacita centrálního parkoviště a okolních ploch tak bude čítat přes 200 míst.