„Turnov bylo první město v zemi, odkud v roce 1990 odešla okupační sovětská armáda. Zastupitelé města proto odhlasovali 28. květen jako městský svátek, který by měl připomínat tuto historickou událost, která významně přispěla k odchodu sovětských vojsk a vojenské techniky z Československa. Na městských budovách a organizacích budou během tohoto památného dne vyvěšeny vlajky města Turnova,” vysvětlila tisková mluvčí Turnova Klára Preislerová.