Blesková povodeň zaplavila začátkem června v Šumvaldu na Olomoucku stovky studní. Ty jsou pro tamní obyvatele jediným zdrojem vody, protože vodovod se v obci teprve buduje. Lidé jsou tak stále odkázaní na cisterny nebo balenou vodu.

Humanitárním organizacím se podařilo díky dárcům nashromáždit na sanaci studní 1,6 milionu korun. Postupně se bohužel ukázalo, že tato částka nebude stačit, protože studní je potřeba vyčistit mnohem víc. Některé byly navíc podstatně hlubší, než se předpokládalo, což rovněž zvýšilo celkové výdaje. Nakonec museli odborníci v Šumvaldu sanovat 460 studní.

„Nyní jsme ve fázi, kdy už jsou všechny vyčištěné a byla provedena dezinfekce. Brzy by měly začít hromadné odběry vzorků vody, pak proběhnou laboratorní rozbory a lidé se dozví, zda je voda vhodná k pití,“ informoval starosta Josef Šenk.

Večeřovi na archivním rodinném snímku. Z klipu Policie ČR avizujícím sbírku na podporu tragédií zasažené rodiny z Břevence
Povodeň vzala rodině policisty z Břevence to nejdražší. Kolegové pořádají sbírku

Peníze od humanitárních organizací na hromadné čištění a rozbory stovek vzorků nestačily, proto se šumvaldští obrátili se žádostí o pomoc na hejtmanství.

„Uvidíme, zda-li bude možné na rozbory vody pro naše občany nějakým způsobem přispět, měli bychom to vědět během několika dnů. V obci jsou stále cisterny, které místní obyvatele zásobují vodou na pití a vaření. Vodu ze studní lidé zatím používají na mytí a jako užitkovou,“ popsal Josef Šenk s tím, že cisterny by se měly odvážet koncem příštího týdne.

Faktury se hromadí, některé firmy dělaly zdarma

Obci se už hromadí faktury za odstraňování následků bleskové povodně. Například za využití těžké techniky na úklid zaplavené vesnice, uložení nashromážděného odpadu na skládku, čištění kanalizace, čištění studní nebo provizorní opravu lesní cesty.

„Je toho teď spousta, škody jsou velké. Mnohé firmy ale byly vstřícné, některé nám služby nefakturovaly nebo je poskytly se slevou, což nám velmi pomohlo. Obrovské poděkování patří stovkám dobrovolníků, kteří u nás odvedli obrovský kus práce. Jsme vděční také dárcům, kteří přispěli na účet obce nebo do sbírek,“ vyzdvihl pomoc veřejnosti šumvaldský starosta.

Jen na obecních chodnících a silnicích jsou škody zatím vyčísleny na čtyři a půl milionu korun. Další jsou na nemovitostech, například hasičárně nebo kulturním domě.

„V hasičárně začínáme osekávat omítky, abychom urychlili vysychání budovy. Bohužel téměř celé prázdniny pršelo. Zaplavené domy špatně vysychají, na některých starších domcích se už objevují praskliny. Škody máme také na vozidlech našich dobrovolných hasičů. Ze šesti automobilů bylo pět pod vodou,“ poznamenal Josef Šenk.

Šumvald, 8. června 2020 ráno. Následky bleskové povodně
Zaplavený Šumvald: řeka ucpaná auty, domy plné vody a bahna

Prevence proti opakování zkázy 

Kromě odstraňování následků se obec snaží provádět preventivní opatření, aby se stejná zkáza neopakovala.

„Máme za sebou vsakovací zkoušky, kdy se zjistilo, že půda udusaná pohybem lesní techniky při těžbě dřeva pak není schopná přívaly vody vsáknout. Chceme se někam posunout, plánujeme pozemkové úpravy. V tomto týdnu se pustíme také do zpevnění břehu potoka v okolí místních komunikací, abychom ochránili nejvíce ohrožená místa,“ popsal nejbližší plány šumvaldský starosta.