Po rekonstrukci vila bude fungovat jako komunitní centrum. Momentálně začali stavbaři s bouráním v interiérech, které musí probíhat v souladu se současnými přísnými normami a zároveň musí být v maximální míře zachována historická hodnota interiéru.