„Byl tam odpor sice poměrně malé části lidi, ale o to víc byly protesty hlučnější. Pro většinu zastupitelů to byl silný argument proti návrhu,“ zavzpomínal na loňské tahanice starosta Rychnova František Chlouba. Sám byl jedním ze tří zastupitelů, kteří projekt podporovali. Zbylých deset však bylo proti.

Rychnov by v případě výstavby mohl počítat s ročním ziskem šest set tisíc korun. „Podle některých zastupitelů by však měly stroje o výkonu 2 MW negativní vliv na ráz krajiny a mohlo by vzniknout nebezpečí snížení hodnot nemovitostí v dotčeném území,“ vysvětlil starosta.

Odbor životního prostředí nesouhlasí

Také odbor životního prostředí se k záměru výstavby firmy Ecoenergy vyjádřil negativně. „Pelíkovický hřbet, na kterém by měly být elektrárny umístěny, navazuje na Ještědský hřeben a vytváří tak v krajině jeden pohledový celek. Za dobré viditelnosti by tyto elektrárny byly vidět až z Mnichova Hradiště a Českého ráje a narušovaly by tak dominantu Ještědu v celé krajině. Elektrárny by negativně ovlivnily také rekreační oblast, kudy prochází cyklistická stezka,“ podotkla před rokem tisková mluvčí jablonecké radnice Kateřina Voldánová.

Zastupitelé tedy nakonec projekt definitivně smetli ze stolu, podle starosty však není vyloučené, že se o výstavbě elektráren může v budoucnu zase začít jednat.„Může přijít jiné zastupitelstvo, které bude pro. I obecně mohou být v budoucnu obdobné projekty více prosazované. Člověk nikdy neví,“ poznamenal starosta Rychnova František Chlouba.