„Na vodní nádrži jsme zrekonstruovali po povodni poničenou hráz, vybudovali jsme novou opěrnou zeď na vzdušné straně hráze, opravili požerák včetně spodní výpusti. Vybudovali jsme nový přítok do nádrže a nový kamenný bezpečnostní přeliv," popsal průběh prací Petr Olešar z firmy Jostav, která opravu prováděla.

Bývalé koupaliště, které později nahradilo nové koupaliště ve Sportovní ulici, se na několik let stalo chovným rybníkem. „Nádrž využíval až do povodně v roce 2002 rybářský svaz. Při této povodni došlo k protržení pravého břehu Vítkovského potoka před meandrem, na kterém byl historický jez s napouštěcím zařízením a od té doby rybník chátral," popsal tajemník chrastavského Městského úřadu Miroslav Chvála.

V roce 2009 projevil zájem o obnovení zpustlého, starého vodního díla správce nynějšího městského koupaliště Miloš Laksar. „Chtěl jsem opravit poškozená zařízení rybníka, opravit protržený meandr Vítkovského potoka a nádrž odbahnit. A potom se pokusit o chov raků," uvedl Laksar.

Povodeň v roce 2010, ale plány málem zhatila. Ničivý vodní živel natolik zásadně poškodil boční hráz rybníka, že hrozilo nebezpečí pro okolní domy. Díky povodňové dotaci z ministerstva pro místní rozvoj se ale mohl rybník opravit. „V současné době se čeká až Povodí Labe dokončí práce a rybník budeme moci napustit. Nyní je totiž hladina potoka zhruba o 20 centimetrů níže. Poté nasadíme raky," doplnil Laksar.

Miloš Laksar, který má v nájmu městské koupaliště a i nově opravený rybník, si nasazením raků říčních plní malý sen. „Je to takový klukovský sen, vzpomínka na dětství, kdy jsme se ve Vesci chodili dívat na raky. Chtěl bych to zažít znovu i tady v Chrastavě. Na krajském úřadě máme vše povoleno," řekl Laksar.

Rak říční potřebuje pro svůj život většinou průtokovou nádrž s chladnější vodou a to rybník na pomezí Chrastavy a Vítkova splňuje.