Severní Čechy jsou administrativně rozděleny na Liberecký a Ústecký kraj vedenými hejtmany. Ale dohromady vytvářejí jeden rozsáhlý severočeský policejní a soudní kraj. Severočeský kraj se skládá z poklidnější oblasti liberecké a z oblasti ústecké, kde se velká průmyslová centra potýkají s rozsáhlou trestnou činností.

Sever bez Semil

Aby byla situace ještě složitější, pod Liberecký kraj patří i okres Semily, ale policejně patří pod krajské ředitelství policie Východočeského kraje v Hradci Králové. Takže statistiky severočeského policejního kraje neodrážejí veškerou trestnou činnost a dopravní nehody v obou krajích. Jsou proto zpracovávány statistiky dopravních nehod pro severočeský policejní kraj a zároveň pro administrativní Liberecký a Ústecký kraj.

Proto bylo od ledna do konce května 2008 v severočeském kraji 7 549 dopravních nehod, ale v Libereckém kraji došlo k 2 872 dopravním nehodám a v Ústeckém kraji k 5 119. V součtu je výsledek vyšší o 442 nehod v okresu Semily, které jsou zahrnuty jenom do statistiky Libereckého kraje a neobjevují se ve statistice severočeského policejního kraje.

Také soudci na severu Čech patří pod Krajský soud v Ústí nad Labem a ten má pobočku v Liberci, protože Liberecký kraj zatím nemá vlastní krajský soud. Totéž platí o krajském zastupitelství, které má krajské centrum v Ústí a krajskou pobočku v Liberci.

Změny přicházejí

Od ledna 2009 budou konečně také Semily patřit pod severočeskou policii. Až dojde k dělení policejního severočeského kraje, bude se liberecký a ústecký policejní kraj v roce 2012 shodovat s již existujícími administrativními kraji.

Již dnes z praktického hlediska například kriminálka operuje ze dvou center v Liberci a v Ústí, ač vedení kriminálního odboru je oficiálně v Ústí. Policie se připravuje na reorganizaci již dnes. Od ledna 2009 nemají být již okresní policejní ředitelství, ale územní odbory, potvrdil náměstek ředitele policejní správy severočeského kraje Bohumil Kotas. Znamená to, že územní odbor bude řídit ve svém teritoriu pořádkovou policii a kriminální policii.

Kromě toho budou některé složky na původní okresní úrodni jako detašovaná pracoviště řizena přímo z krajského ředitelství. Ale reorganizace je stále ve fázi přípravy, takže průběžné změny ve struktuře řízení policie na severu Čech nejsou vyloučeny.