Nová strana Občané.cz tu vybírala zajímavé lidi, které by mohla pozvat na svou kandidátku do předčasných poslaneckých voleb. Současně zde organizátoři čerpali regionální témata, neboť – jak uvedli už dříve – chtějí svůj program postavit na regionálních problémech, na tom, co lidi pálí v konkrétní oblasti. Proto nyní objíždějí se svým castingem celou republiku.

V tříčlenné porotě usedla i známá zpěvačka a moderátorka Petra Černocká. „Pozvali mne zřejmě jako člověka, který žije i něčím jiným, než jenom zpíváním. Nejsem členem strany Občané, ale když jsem se k nim podívala na internet, našla jsem tam spoustu mých známých,“ řekla Petra Černocká. „Tento casting je spíš takovým tykadlem, jestli jsou ti lidé něčím pozoruhodní, jestli myslí občansky,“ doplnila.

Za dva dny trvání politického konkurzu přišla do Lidových sadů zhruba dvacítka uchazečů. Lidé se museli nejprve představit a něco o sobě povyprávět. Pak už čelili otázkám poroty.

„Mezi lidmi vládne určitá beznaděj. To bych ráda změnila. Myslím si, že nevyřešených problémů je ve společnosti spousta. Měly by se rychleji přijímat zákony, když se nějaká nepravost nebo nespravedlnost objeví,“ svěřila porotě svůj názor mladá učitelka angličtiny z Turnovska.A dodala další, spíš celorepubliková témata, jako třeba práci načerno nebo smlouvy, psané tak malým písmem, že je člověk normálním zrakem nerozluští. Jestli uspěla, to se teprve uvidí.