Důvodem je rekonstrukce inženýrských sítí, tedy kanalizace, vodovodu a plynovodu, komunikace, chodníků či veřejného osvětlení. „V první fázi dojde k uzavření úseku od Rumunské k ulici 8. března. Ve druhé etapě pak bude uzavřen úsek od 8. března ke křižovatce s ulicí Komenského,“ uvedlo město.

Běh okolo zoo – 4. ročník
FOTO: V zoo se běželo pro ptáky. Závodníci podpořili kampaň Silent Forest

Práce omezí i provoz v ulici 8. března, kde bude doprava svedena do jednoho pruhu. Omezení mají skončit 20. října.