V pěší zóně v centru Liberce končí chodci pod koly aut. Zní to neuvěřitelně, ale realita například v Pražské ulici je bohužel taková. „Zásobovací auta zde parkují po obou stranách, ostatní řidiči mezi nimi kličkují a je to nebezpečné, protože chodci provoz nevnímají," řekla maminka z Liberce, které rovněž vadí bezohlední cyklisté. „Jedou jako blázni a nedávají pozor na pěší," dodala matka.

Jiní obyvatelé Liberce dávají vinu hlavně řidičům. „Spis tam občas zásobovaní ignoruje chodce," posteskla si Tereza Šimíčková. Další názor je tento: „Zajímalo by mě, kdy konečně začnou platit dopravní předpisy i pro zásobování. Zejména § 24, § 25 a § 30 a zde samozřejmě taky § 39," podotkl Jan Emmer.

Záchranáři zasahují v Pražské ulici pravidelně. „Řešíme kolize mezi chodci a auty nebo chodci a cyklisty. V zimě pak situaci ještě zhoršuje náledí," potvrdil ředitel Zdravotnické záchranné služby a Libereckém kraji Stanislav Mackovík.

Všeobecná neochota

Za dopravními kolapsy v pěších zónách všeobecně stojí podle dopravních expertů neochota a nevraživost mezi lidmi. „Vozidla se v pěší zóně mohou pohybovat pouze rychlostí do 20 kilometrů a řidič musí dbát zvýšené opatrnosti, aby neohrozil ostatní účastníky silničního provozu. V mnoha případech se chodci v takových místech chovají pro řidiče nepředvídatelně a kolizi, i když v malé rychlosti, je pak velmi těžké zabránit," tvrdí Miroslav Klásek, krajský koordinátor BESIPu. Podle něj velmi nebezpečná situace vzniká v pěší zóně hlavně při couvání. „V takovém případě by si měl řidič zajistit pomoc řádně poučené osoby tak, aby neohrozil ostatní účastníky," dodal Klásek.

„Problém vidím v absenci znalostí chodců z oblasti bezpečného pohybu po komunikacích, všeobecné neochotě dodržování pravidel a chybějící vzájemné toleranci. Řešením může být osvěta a dohled městské policie. V některých městech se osvědčilo stanovení časů pro zásobování a omezení tonáže a rozměrů vozidel," uzavřel odborník z BESIPu. Provoz v libereckých pěších zónách je omezen časem, který pro zásobování stanovila radnice. Konkrétně do Pražské ulice mohou auta do šesti tun zajíždět denně od 6.30 do 11.00 a od 18.00 do 22.00 hodin. V těchto časech je tedy dobré být obezřetný