Dodávky pitné vody bude přerušena od 8 do 14 hodin. Po provedení oprav bude Frýdlantskou vodárenskou společností provedeno odkalení vodovodního řadu v dotčené oblasti. Zákazníkům společnost doporučeje odtočení vody z vnitřních rozvodů a přípojky.