„Všechny části oltáře byly očištěny od hrubých nečistot, provedena sanace, petrifikace, truhlářské opravy a překlížení konstrukčních spojů, vyklížení prasklin a vyklížení otvorů po žárovkách. Dále proběhlo doplnění chybějících částí,“ sdělil starosta, podle kterého by obec chtěla v restaurátorských pracích v kostele pokračovat. „Jako první přijdou na řadu dveře a křtitelnice,“ dodal Hauzer.