Ten dále uvedl, že museli dlouho jednat s majitelkou jednoho pozemku, která nechtěla, aby přes její pozemek cyklostezka vedla. „Nakonec jsme se dohodli a už máme vykoupeny všechny potřebné pozemky,“ doplnil Jiří Hauzer, představitel Osečné.

Pěšky nebo na kole z Ploučnice až do Děčína

Cyklostezka by v konečné fázi měla mít celkem padesát částí. „Určená bude nejen pro cyklisty, ale také pro pěší, a měla by vést z Ploučnice až do Děčína,“ upřesnil Jiří Hauzer s tím, že nynější plány jsou na úsek mezi Chrastnou a Hamrem. Tuto část by Osečná ráda vystavila zhruba do roka. Ke konci loňského roku se městu podařilo dokončit výstavbu první části, a to dvoukilometrovou trať mezi Lesními Domky a Osečnou. „Na výstavbu cyklostezky Lesní Domky – Osečná získalo město v loňském roce pětimilionovou dotaci z programu ROP. Dalších 600 tisíc korun jsme museli dofinancovat sami,“ uvedl pro Deník již dříve starosta Osečné.

Výstavbě nyní již běžně používané cyklotrasy podle něj předcházely komplikace v podobě nutnosti vykupování pozemků, které byly v minulosti vráceny restituentům. „Jeden z nich bohužel na vykoupení pozemku nepřistoupil. Od Lesních Domků má vést cyklostezka dále do Družcova, kde se napojí na cyklotrasu na Ještěd, ale tento úsek tedy budeme muset řešit jinou cestou, než bylo původně v plánu,“ poznamenal Jiří Hauzer.

Na nové cyklostezce je omezený provoz motorových vozidel

„Původní komunikace neumožňovala přístup pro běžná osobní vozidla a jako proznačená cyklotrasa v žádném případě nesplňovala parametry cyklostezky,“ komentoval starosta. Dále upřesnil, že na nové cyklostezce je omezeně povolen provoz motorových vozidel, konkrétně pro zemědělce a místní obyvatele.

Přesně 1,8 kilometru dlouhý úsek cyklostezky Lesní Domky – Osečná je jednou z větví Cyklomagistrály Ploučnice, která bude v budoucnu spojovat Osečnou s Děčínem. Mikroregion Podralsko nechal v loňském roce zpracovat návrh celé trasy. Některé části již mají hotovou projektovou dokumentaci a v současné době jsou ve fázi povolovacího řízení.