Takové druhově pestré kvetoucí louky jsou koneckonců v této oblasti také předmětem ochrany místní evropsky významné lokality Rašeliniště Jizerky. Louky jsou v dnešní době vlivem chybějícího tradičního lučního hospodaření značně degradované. V travním porostu převládá tráva smilka tuhá společně s několika málo dalšími druhy.

Stávající porosty je proto třeba omezit, narušit drn a uvolnit tak prostor pro druhy nové. Právě toho lze dosáhnout pastvou skotu. Skotský náhorní skot neboli highland cattle je velmi tvrdé a odolné plemeno, které zvládne zdejší klima. Celé tělo skotu je pokryto dlouhou, hustou srstí. Jde o velmi nenáročné plemeno. Hodí se zejména do horských a podhorských oblastí, kde se chová celoročně na pastvě.