„Základním cílem projektu je přiblížit návštěvníkům východiska, metody a cíle ochrany přírody a krajiny v rámci Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory,“ vysvětlil Jiří Langer, tiskový mluvčí Libereckého kraje, který je společně s obecně prospěšnou společností Suchopýr a obcí Oldřichov v Hájích zakladatelem společnosti, která v současné době areál ekocentra provozuje.

„Expozice bude prezentovat lidské aktivity v chráněné oblasti a jejich dopad na přírodní prostředí, změny ve využití krajiny, struktura krajinných ploch, změny struktury zástavby a její vztah k vodnímu režimu krajiny a další,“ doplnil náměstek hejtmana Radim Zika.

Informační centrum bude podle něj chráněnou krajinnou oblast prezentovat jako místo harmonického soužití člověka a přírody, vycházející z respektování přírodních podmínek jako východiska pro lidské konání.

Expozice zvedne návštěvnost

V rámci projektu se pravděpodobně také zrestaurují tři století staré nástěnné malby v prostorech, kde by měla vzniknout audiovizuální učebna pro účastníky výukových programů.

Po dokončení expozici a učebnu převezme do užívání Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje. Kromě školních skupin, pro které bude expozice jak zpestřením, tak dalším rozšířením ekovýchovných aktivit, využijí expozici také návštěvníci Jizerských hor a turisté. „Ekocentrum se totiž nachází v těsné blízkosti frekventovaných turistických stezek a cyklostezky,“ doplnil Jiří Langer. Od projektu si všichni slibují také to, že se díky němu znatelně zvýší návštěvnost ekocentra. „Je pravděpodobné, že ekocentrum budou lidé více vyhledávat. Návštěvnické expozice jsou poměrně vyhledávanými místy,“ konstatoval Langer.

Projekt by měl být zahájen v únoru příštího roku a dokončen v lednu 2011. Většinu předpokládaných nákladů, které se pohybují okolo patnácti milionů korun, by měly pokrýt strukturální fondy Evropské unie