Projekt za 775 milionů korun získal díky podpoře evropských fondů dotace z operačních programů ministerstva školství a ministerstva průmyslu. Nové centrum strojírenského výzkumu vytvoří podmínky pro špičkový výzkum, vývoj a rozvoj nových progresivních technologií v oblasti středního a přesného strojírenství. Zaměří se také na snižování energetické náročnosti strojů, aplikaci nových materiálů a spojení mechaniky s elektronikou. Součástí areálu bude i centrum laserových obráběcích zařízení.

„Výzkumem se na novou budovu vydělat nedá. Jsme rádi, že jsme přežili krizi, protože každá firma, když šetří, tak začne u výzkumu. Několik firem nám stoplo už i rozpracované projekty,“ podotkl Miroslav Václavík. Nové centrum by mělo být postavené do druhé poloviny příštího roku, kdy zde chce podnik zahájit zkušební provoz. Naostro se pak zde výzkum rozeběhne v roce 2013.

„Přesuneme sem všech našich 150 pracovníků, které chceme doplnit o dalších čtyřicet lidí. Budeme si vypomáhat i studenty Technické univerzity Liberec,“ upřesnil ředitel VÚTS s tím, že obě centra se budou vzájemně doplňovat. Vyrostou zde desítky nových laboratoří. Jak dodal Miroslav Václavík, asi 400 milionů z celkové sumy pohltí samotná stavba, zbytek peněz padne na vybavení výzkumných pracovišť.

„Jsem rád, že Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, které bude dokončeno letos na podzim, zde nebude samo, a že pro oblast strojírenství se našly kapacity zde v Liberci,“ řekl rektor TUL Zdeněk Kůs.

U zahájení stavby nechyběla ani náměstkyně ministra školství Eva Bartoňová (ODS). „Cesta k dotaci na nové výzkumné centrum stála nesmírné úsilí a byla dlouhá. Věřím, že právě proto bude korunována úspěchem,“ řekla náměstkyně.

Výzkumný ústav textilních strojů byl v Liberci založen v roce 1951. Za dobu své existence vymysleli jeho vědci na 700 patentů, v současné době to dělá průměrně několik desítek ročně. V šedesátých letech patří k největším úspěchům vynález tryskového tkaní a bezvřetenové předení. Oba se dodnes používají po celém světě. V roce 1996 přešel ústav do soukromých rukou, dnes jej vlastní tři akcionáři.

„Stavba nového centra je českým projektem. Mám radost, že se na něm můžeme podílet,“ prohlásil za stavebníky generální ředitel firmy Syner Martin Borovička.