Po první části silnice ze Svárova do Krásné Studánky se už jezdí. Navazující etapa má překlenout údolí Jeřice i Albrechtický kopec a skončit před Dětřichovem. „Půjde o silnici první třídy, čemuž odpovídají i její parametry,“ popsal projektant Milan Kořínek.

Podle projektu má ale nová silnice vést přes Novou Ves, což se místním nelíbí. „Nové Vsi silnice nepřinese vůbec nic, jenom zkázu,“ prohlásil například obyvatel obce Viktor Portele na středečním veřejném projednání. Od svých sousedů sklidil bouřlivý potlesk, na projednávání jich podobný názor přijely vyjádřit desítky.

Údolí, v němž se Nová Ves rozkládá, má podle plánů překlenout obří most o délce bezmála 800 metrů a výšce přes třicet metrů. „Byť uvádíte, že to nebude mít vliv na krajinný ráz, my jsme jiného názoru,“ řekl zastupitel Vratislav Nečina.

Pilíře mostu navíc zasáhnou do druhého ochranného pásma tamního vodního vrtu. „Proběhne tam hydrogeologický průzkum, na základě kterého posoudíme vliv na kvalitu vody,“ předeslala zpracovatelka studie EIA Věra Tížková, podle které stavba silnice také přeruší vedení vody v některých studních. „Náhradní zdroj vody bude řešen kompenzačními opatřeními,“ dodala Tížková

Novoveští se obávají i hluku, který se podle nich údolím nově ponese. Nejraději by proto viděli spíše rozšíření silnice ve stávající trase. To by ale podle libereckého šéfa Ředitelství silnic a dálnic Jana Wohlmutha šlo jen stěží. „Nemyslím si, že by nová silnice měla zdevastovat Novou Ves. Vím o srovnatelných stavbách, kde se podobné obavy nenaplnily,“ uvedl.

Podle něj jde o strategickou stavbu, intenzita dopravy na dnešní silnici skrz Mníšek a Albrechtice totiž roste. „Nejsme dál schopni ochránit obyvatele domů na stávající trase před hlukem a dalšími vlivy,“ uvedl Wohlmuth.

PSALI I MINISTROVI

Novou silnici už netrpělivě očekávají i obyvatelé Frýdlantska. Starostové šestnácti obcí kvůli tomu letos dokonce adresovali dopis ministru dopravy.

„Výstavba nové dopravní tepny je pro náš region v současné době zásadní limitou stávajícího i budoucího rozvoje celého Frýdlantska, a to s ohledem na zdravotní obslužnost regionu či bezpečnost dopravy v zimě,“ uvedl tehdy starosta Frýdlantu Dan Ramzer. Nekvalitní dopravní spojení podle něj brání i většímu zájmu podnikatelů o region.

Na silnici si obyvatelé výběžku ale přece jen ještě nějaký rok počkají. Pokud půjde vše podle plánů, auta tu vyjedou nejdříve v roce 2026. Výsledkem současného projednání a posouzení vlivu na životní prostředí má být stanovisko, které pokud stavbu povolí, nastaví podmínky, které mají dopady stavby zmírnit. Nejde přitom například jen o protihlukové stěny. „Pokud třeba kvůli vodě nebude možné stavět most s pilíři, budeme jej muset naprojektovat jinak,“ přiblížil Wohlmuth.