Na takové otázky se bude snažit ve středu 12. září 2018 dát odpověď beseda nazvaná Turów a pitná voda, kterou v městském kině Frýdlant připravilo město Frýdlant ve spolupráci s Frýdlantskou vodárenskou společností, a.s. (FVS) a Dobrovolným svazkem obcí Mikroregionem Frýdlantsko. Beseda začíná v kině v 17.00 hodin. 

Povrchový důl Turów.
Vláda schválila 60 milionů kvůli Turówu

Během podvečera bude prezentována studie „Posouzení dopadů plánovaného rozšíření těžby ložiska Turów na zásobování pitnou vodou a likvidaci odpadních vod na území ve správě FVS, a.s. a návrh souvisejících opatření“ z roku 2015 včetně doplnění z roku 2016 a obdobné problematiky v okolí Hrádku nad Nisou a Chrastavy. Představen bude i hydrogeologický projekt „Studium vlivu pokračování těžby hnědého uhlí v dole Turów v Polsku na podzemní a povrchové vody v České republice.“

Výjezdní zasedání vlády ČR v Libereckém kraji proběhlo 13. března. Na snímku je premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) před schůzkou se členy Rady Libereckého kraje.
FOTO: Kvůli Turówu vyčleníme 60 milionů, slíbil ministr

O problému promluví také starosta Frýdlantu Dan Ramzer a starosta obce Heřmanice Vladimír Stříbrný. Představeny budou i kroky, které už Frýdlantsko pro zachování vody udělalo, včetně probíhající rekonstrukce úpravny vody v Bílém Potoce.