Loňský útok nemoci lidé pocítili nejen na svém zdraví, ale i výplatě v důsledku dlouhodobé pracovní neschopnosti. Tratily i firmy, které musely s velkými potížemi nahradit chybějící zaměstnance. Nemoc se nevyhnula ani samotným zdravotníkům, a to v době, kdy některá oddělení nemocnic už tak bojují s nedostatkem sester. „Kvůli dlouhodobému personálnímu nedostatku, vysoké nemocnosti zdravotníků a přeplněnosti lůžek na některých odděleních jsme zajišťovali provoz jen s největším vypětím sil,“ popsala loňskou situaci ředitelka ošetřovací péče v KNL Marie Fryaufová.

NA CHŘIPKU NEJSOU ANTIBIOTIKA

Chřipka mívá na rozdíl od běžného nachlazení rychlý nástup. Bolest kloubů, hlavy a vysoká horečka, která zdravého člověka z hodiny na hodinu doslova přibije k posteli, se antibiotiky nezastaví. Ta mohou léčit až případné komplikace. Za nejúčinnější ochranu proto zdravotníci stále doporučují očkování. Alespoň u lidí, které chřipka skutečně může ohrozit na životě. Na celém světě zabije ročně až půl milionu lidí. „Když navíc neonemocníte, nemůžete ani nakazit další lidi, čili je zde princip kolektivní imunity,“ doplňuje Václav Řičář.

„Očkovat proti chřipce by se měli nechat hlavně lidé z rizikových skupin, pracovníci v kontaktu s rizikovou skupinou, ale i lidé s chronickým onemocněním zejména plic a srdce. Rizikoví jsou i pacienti s onemocněním jater nebo ledvin a lidé s poruchou imunitního systému,“ upozornil primář infekčního oddělení KNL Adam Vitouš.

Chřipková vlna do Evropy přichází pravidelně mezi podzimem a jarem a zpravidla trvá od 10 do 12 týdnů. Ideální dobou pro očkování je podle odborníků právě začátek listopadu. Složení vakcíny se každý rok mění stejně jako viry, jež mutují. Na to poukazují i odpůrci očkování. „Skutečně nemůžeme dopředu říci, jaké viry letošní vlnu chřipky způsobí, to by bylo věštění z křišťálové koule,“ připustila epidemioložka Jana Prattingerová z krajské hygienické stanice.

O účinnosti očkování ovšem na základě dlouhodobé zkušenosti ani v nejmenším nepochybuje. Aktuální skladba vakcíny se tvoří na základě vzorků virových kmenů z uplynulého roku. „Vzorky jsou podrobeny analýze a na jejím základě se určí její složení,“ vysvětlila. Očkování podle ní eliminuje i vznik dalších onemocnění horních cest dýchacích.

RIZIKOVÉ SKUPINY MAJÍ VAKCÍNU ZDARMA

Očkovat může praktický lékař nebo zdravotní ústavy a centra pro cestovní medicinu. Jedna z ambulancí je i přímo v KNL. Otevřena je každé pondělí a úterý od 8 do 15 hodin. Cena vakcíny se pohybuje kolem 250 korun, ale lidé starší 65 let a rizikové skupiny ji mají zdarma. „Zatím nemáme informace, že by jí byl v kraji nedostatek,“ dodala epidemioložka.